November 12

คำสั่ง TOP ใน linux

top เป็นคำสั่งไว้สำหรับดู process ใน linux (ความเข้าใจของตัวเอง) จำเป็นมากๆ สำหรับคนที่ดูแล server ที่ต้องรับ load เยอะ เพื่อดูและติดตามการทำงานของ service ที่กำลังทำงานอยู่นั่นเอง

คำสั่ง

# top

ผลของคำสั่ง

 

เพิ่มเติม

shift+f

เป็นตัวเลือกในการเรียงการแสดงผลนั่นเอง


Tags: , , , , , ,
Copyright 2020. All rights reserved.

Posted November 12, 2012 by lumos in category "Uncategorized