November 12

คำสั่ง TOP ใน linux

top เป็นคำสั่งไว้สำหรับดู process ใน linux (ความเข้าใจของตัวเอง) จำเป็นมากๆ สำหรับคนที่ดูแล server ที่ต้องรับ load เยอะ เพื่อดูและติดตามการทำงานของ service ที่กำลังทำงานอยู่นั่นเอง

คำสั่ง

# top

ผลของคำสั่ง

 

Continue reading

Category: Uncategorized | LEAVE A COMMENT